fbpx Te Marautanga | LEARNZ

Te Marautanga

<--Matariki: Te noho tahi me Tākuta Rangi Matamua


Ngā hononga ki Te Marautanga o Aotearoa

Tikanga ā-Iwi

Te Ao Hurihuri

 • Taumata 2.1
  • Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e whakaaro nuitia ai e te tangata ngā wā o mua.
 • Taumata 3.1
  • Ka whakamārama i te whakaawenga o ngā whakaaro me ngā mahi a te tangata i te oranga o ētahi atu i ngā wā o mua.

Te Wāhi me te Taiao

 • Taumata 2.1
  • Ka whakaahua i te whakaawenga o ngā mahi a te tangata i te wāhi me te taiao, me te whakaawenga o te wāhi me te taiao i ngā mahi a te tangata.
 • Taumata 3.2
  • Ka whakamārama i ngā huarahi e taea e te takitahi me te rōpū te urupare ki te panoni.
 • Taumata 4.1
  • Ka whakamārama i ngā whakaatatanga o te wāhi i ngā pāhekohekotanga o te tangata ki te taiao i ngā wā o mua.

Te Takanga o Te Wā: Ngā Hītori Māori – He Pukapuka Aratohu mā te Pouako 

Tūrangawaewae
E mārama ai te ākonga ki tōna ake tūrangawaewae mā te arotahi ki ngā tāngata, ngā tūāhua me ngā whakaawenga i waihangatia ai te porihanga o Aotearoa.

Mana Motuhake
He mea tuku iho te Mana Motuhake ki tēnā whakatupuranga, ki tēnā whakatupuranga.

Whakapapa
Mā te whai i ngā kāwai heke o ngā tūpunga e mōhio ai te tangata nō whea ia, a i ahu mai ia i hea, i a wai rānei.

Mātauranga
Ko ngā kōrero tuku iho, ko ngā tukanga mahi ka noho mai hei mātauranga mō te tangata.